Personvernerklæring

Vi i Löplabbet er opptatt av å beskytte dine personlige data. I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi samler informasjon gjennom våre nettsider.

1. Informasjonen vi samler inn

1.1 Personlig informasjon

For å delta i Löplabbets Solorace henter vi inn og lagrer åpent tilgjengelig informasjon om din bruker i Strava, samt informasjon knyttet til løpeturen man deltar med. Eget samtykke må gis innledningsvis ved registrering.

Sensitive persondata, som epost, telefonnummer, adresse og medisinske data blir ikke lagret i applikasjonen.

1.2 Cookies

Dette er informasjon om maskinen din som IP-adresse, geografisk område, hvilken nettleser som er brukt, hvilken kilde besøket kom fra (organisk søk, direkte trafikk etc.), hvor lenge du har vært på siden og hvilke sider du var innom. Denne informasjon samles inn gjennom bruk av cookies.

Cookies benyttes for sporing av trafikk og brukermønstre på nettstedet, til dette benyttes tjenesten Google Analytics. Google Analytics vil være konfigurert for å ikke lagre personlig identifiserbare data.

2. Hvordan vi bruker informasjonen vi samler inn

Vi brukerinnsamlet informasjonen kun for å generere topplister og spore opp vinnere ved ukentlige trekninger. Informasjonen vi samler vil aldri bli solgt eller gitt videre til tredjeparter.

2.1. Formål med lagring

Utover å generere topplister er hensikten med å lagre data økt ytelse og bedre brukeropplevelse på applikasjonen. Dette gjør vi ved å holde antallet kall til Stravas tjenester på et minimum.

2.2. Hvor lenge oppbevarer vi informasjon om deg?

Informasjonen forblir lagret i vår database i 6 måneder, eller til du ber oss om å slette informasjonen din. For å få slettet kundedata, kontakt teknisk ansvarlig for nettsidene, Red Storyline AS, på admin@redstoryline.no

3. Samtykke

Vi innhenter samtykke for å hente inn bruker og aktivitetsdata ved bruk av autentiseringstjenesten Oauth levert av Strava.

Vinnere vil bli forsøkt kontaktet basert på åpne data knyttet til brukerkonto i Strava API. Det tas forbehold om at annen vinner kan kåres om Löplabbet ikke lykkes med å spore opp trukket vinner.

4. Retten til innsyn, sletting og klage

Du kan til enhver tid be om innsyn dersom du lurer på hvilken informasjon vi har lagret om deg, eller sletting av all informasjon. Du kan også trekke tilbake ditt samtykke. Hvis du ønsker å benytte deg av disse rettighetene kontakt teknisk ansvarlig for nettsidene, Red Storyline AS, på admin@redstoryline.no

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.